Friday, October 15, 2010

Kawalan Diri Kanak-Kanak

Kanak-kanak peringkat taska mempunyai sedikit kawalan diri. Setiap objek yang dilihat seperti kereta mainan mahu dimiliki. Walau bagaimana pun kanak-kanak di peringkat taska ini tidak mempunyai intelektual atau kemahiran sosial untuk memberi pertimbangan bahawa dia sudah bermain dengan kereta dan dia perlu menunggu gilirannya.

Kanak-kanak di peringkat tadika boleh memahami dan menerima keperluan peraturan untuk kebaikan dirinya dan komuniti lain. Mereka mempelajari seni untuk berkompromi dan perundingan. Mereka juga boleh melihat peristiwa daripada pandangan orang lain. Kanak-kanak peringkat tadika biasanya berupaya mengenalpasti barang miliknya dan menghormati milik orang lain atau rakan sebayanya. Mereka juga boleh mengambil tugasan tanggungjawab yang mudah, mempunyai kawalan diri untuk memberi tumpuan dan komitmen.

No comments:

Post a Comment