Thursday, October 14, 2010

Kesediaan Kreativiti Kanak-Kanak

Bayi dilahirkan mempunyai rasa ingin tahu. Mereka akan mencapai objek dan meneroka dengan menggunakan tangan dan mulut. Kanak-kanak tatih pula mendapatkan semua sekali dan menumpukan sesuatu yang diminatinya.

Apabila kanak-kanak di peringkat tadika, mereka bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah tugasannya sendiri sama ada melukis, membina projek, membilang dan interaksi sosial. Mereka menggunakan idea dan tugasan dengan inisiatif, bermain-main dan berfikiran membina. Mereka terlalu banyak bertanya soalan.

No comments:

Post a Comment