Saturday, October 2, 2010

Menggalakkan Percambahan Minat Matematik

Asas konsep matematik tidak boleh diajar secara terus. Pendidik kanak-kanak perlu menekankan dan menggalakkan kanak-kanak berinteraksi dengan persekitarannya sebagai dorongan kepada percambahan minat konsep matematik. Logikal dan pemikiran matematik kanak-kanak terbina menerusi latihan dan dorongan. Apabila guru meletakkan berbagai objek yang mempunyai pelbagai perkaitan secara tidak langsung adalah menggalakkan percambahan minat kanak-kanak terhadap memahami matematik. Contohnya menyediakan objek untuk membanding, menggunakan aktiviti ritma dan muzik, menunjukkan model tingkahlaku matematik, mengaitkan matematik dengan aktiviti harian selari dengan aktiviti kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment