Sunday, October 17, 2010

Bujet 2011 dan Kanak-Kanak

Peruntukan untuk pendidikan sebanyak RM6.4 bilion tidak melupakan pembangunan modal insan di peringkat kanak-kanak khususnya program prasekolah. Hasrat kerajaan untuk meningkatkan kadar enrolmen prasekolah di Kementerian Pelajaran sebanyak 1,700 kelas menjelang akhir tahun 2011 amat dialu-alukan. Secara tidak langsung akan melibatkan sekolah-sekolah di luar bandar dan pendalaman. Kanak-kanak akan mendapat menikmati kemudahan pendidikan awal setara dengan kanak-kanak di bandar. Peningkatan enrolmen ini menunjukkan kesungguhan untuk menyelaraskan sistem pendidikan awal kanak-kanak (prasekolah) di seluruh negara dengan matlamat untuk melantik 800 guru prasekolah lepasan ijazah.

Peruntukan lain untuk kanak-kanak di bawah empat tahun juga mendapat bujet sendiri untuk meneruskan program yang bersesuaian dengan keperluan dan matlamatnya.

Selaras dengan perkembangan semasa pihak College for Open Learning Universiti Tun Abdul Razak menawarkan pengajian peringkat diploma dan sarjana muda dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Pengajian ini dijalankan pada hujung minggu (Sabtu dan Ahad) berselang untuk memudahkan pendidik bekerja sambil belajar. Tenaga pengajar adalah terdiri daripada mereka yang berpengalaman dan berkelayakan akademik dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak.

Pada hari ini Ahad 17 Oktober 2010 College for Open Learning Universiti Tun Abdul Razak mengadakan Hari Terbuka kepada sesiapa yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut pembelajaran secara sambilan (bukan sepenuh masa). Salah satu program yang di tawarkan adalah Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan Bacelor Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Diharapkan menerusi program ini dapat membantu pendidik yang mengajar di tadika untuk melanjutkan pengajian supaya kelayakan akademik dapat disetarakan dengan guru-guru prasekolah di Kementerian Pelajaran Malaysia.

No comments:

Post a Comment