Saturday, October 23, 2010

Keselamatan Taman Permainan

Keselamatan taman permainan di taska dan tadika perlu diberi keutamaan. Kebanyakan kemalangan dan kecederaan berlaku di taman permainan apabila kanak-kanak terjatuh dari peralatan mainan. Kemalangan ini boleh dikawal dengan meletakkan bahan yang lembut di permukaan peralatan permainan. Bahan lembut ini akan menjadi penahan apabila kanak-kanak jatuh daripada alatan permainan. Bahan penahan seperti pasir boleh digunakan untuk dijadikan permukaan pelapik menahan kanak-kanak jatuh daripada alatan mainan. Terdapat juga pelapik penahan kecederaan yang dibuat secara komersial.

Setiap permukaan pelapik penahan kecederaan hendaklah mengikut piawaian (standard) yang ditetapkan khusus untuk keperluan taman permainan kanak-kanak. Pastikan peralatan mainan di taman permainan mengikut kesesuaian umur dan berkeadaan baik. Ajar kanak-kanak cara menggunakan peralatan dengan selamat.

No comments:

Post a Comment