Saturday, October 16, 2010

Kesediaan Kesabaran dan Kejayaan

Kanak-kanak tatih belajar berjalan hanya selepas mencuba berkali-kali dan jatuh bangun. Kesungguhan untuk berjaya membantu kanak-kanak ini melupakan jatuh bangun dan akhir menemui kejayaan. Apabila kanak-kanak di taska bermain pasir dengan menggalinya, mereka belajar kesan dan akibat iaitu apa yang membolehkan dan perkara yang tidak boleh.

Kanak-kanak di tadika mempunyai pengalaman dengan penyelesaian masalah, berbincang mendapakan keputusan dan menilai keputusan. Mereka selalunya menggunakan kemahiran ini untuk menilai apa yang menyebabkan kegagalan projek yang sedang dilakukannya. Mereka mencari jalan dan berusaha mencuba lagi.

No comments:

Post a Comment