Monday, October 4, 2010

Asas Matematik Kanak-Kanak

Bayi dan tatih (lahir hingga 2 tahun) meneroka persekitarannya menggunakan deria. Menurut Piaget dan Inhelder (1964) dalam bukunya The early growth of logic in the child: Classification and seriation pada peringkat usia lahir hingga dua tahun adalah peringkat deria motor sebab kanak-kanak belajar tentang persekitaran menerusi aktiviti motor dan menggunakan cara menyentuh, melihat, merasa dan mendengar. Keadaan masa ini kelihatan seperti tidak ada berlaku pembinaan matematik. Walau bagaimana sebenarnya kanak-kanak mula memerhati hubungan antara objek apabila mereka mula membina cara untuk mengkelaskan, membuat urutan objek, seriasi dan membanding. Klasifikasi(pengkelasan) bermula apabila kanak-kanak berupaya untuk memadankan objek dan melibatkan kepadan penyusunan objek mengikut kumpulan berdasarkan ciri kesamaannya. Pengkelasan(klasifikasi) adalah sebagai asas penting di masa akan datang untuk konsep matematik seperti set membanding nombor dan kuantifikasi.

No comments:

Post a Comment