Tuesday, October 19, 2010

Peranan Pengasuh Di Taska

Apakah peranan pengasuh di taska dari segi aspek keselamatan? Hal ini jarang diberi penekanan terhadap pengurusan di taska. Kesedaran tentang tanggungjawab keselamatan adalah penting untuk mengelakkan berlaku kemalangan di taska. Jika anda sebagai pengasuh di taska hendaklah berperanan sebagai 'role model', pelindung dan pendidik. Peranan tersebut adalah menjadi tanggungjawab anda perlu belajar untuk bertindak sebagai role model, pelindung dan pendidik.Cara ini membantu anda menjadikan taska dalam suasana selamat.

Sebagai role model anda meletakkan diri anda contoh yang baik kepada kanak-kanak dengan mengamalkan keselamatan.

Sebagai pelindung anda sentiasa mengamalkan untuk mengawasi keadaan kemungkinan merbahaya di persekitaran daripada berlaku kebakaran, berasap, keracunan dan lain-lain jenis kemalangan. Sebagai pelindung juga anda sentiasa meletakkan buku panduan telefon untuk kecemasan bersama telefon.

Sebagai pendidik atau guru anda mendidik ibu bapa, kanak-kanak dan pengasuh yang lain tentang amalan keselamatan.

No comments:

Post a Comment