Wednesday, October 6, 2010

Aktiviti Harian dan Matematik

Kanak-kanak di bawah usia dua tahun boleh didedahkan dengan matematik menerusi aktiviti harian seperti masa makan dan aktiviti dalam bulatan. Konsep matematik yang dimaksudkan ialah menggunakan nombor, membilang dan kuantifikasi (jumlah). Setiap kali berpeluang untuk membilang perlu digunakan sepenuhnya untuk membantu kanak-kanak memahami hubungan kuantiti (jumlah) satu per satu. Pendidik perlu membilang dan menggunakan matematik jika mengikut kesesuaian keadaan biarpun menyoal kanak-kanak tentang hubungan matematik yang mudah. Cara berinteraksi ini membantu kanak-kanak mengenalpasti kepentingan nombor dan mendorong membina percambahan matematik. Kanak-kanak di peringkat usia dua tahun juga boleh memahami konsep banyak. Bertanyakan kepada kanak-kanak untuk membandingkan kumpulan objek atau kuantiti dapat menggalakkan pembinaan kefahaman konsep banyak, kurang dan sama.

Walau pun kanak-kanak di peringkat umur dua tahun belum lagi membina kefahaman tentang nombor, bukan sebagai alasan untuk tidak menggunakan nombor di persekitaran mereka. Sama seperti kita membaca kepada bayi dan tatih membantu mereka membina kemahiran literasi. Begitu juga menggunakan matematik di persekitaran kanak-kanak membantu mereka membina konsep nombor.

No comments:

Post a Comment