Tuesday, October 5, 2010

Ritma dan Muzik Menggalakkan Percambahan Matematik

Percambahan (emergent) matematik menerusi ritma dan muzik, dan peralatan boleh diperkenalkan di peringkat bayi dan tatih. Bayi dan tatih boleh mendapatkan pengalaman matematik dengan menggunakan drum bongo atau kompang.Pengasuh dan kanak-kanak boleh bergilir untuk mengulangi rentak paluan. Contohnya pengasuh membuat dua rentak (paluan) dan kanak-kanak juga dua rentak. Jika kanak-kanak memulakan dahulu, pengasuh mengikutinya rentak paluan kanak-kanak. Keadaan ini membantu kanak-kanak memahami hubunga satu per satu'. Di samping itu kanak-kanak dapat memahami hubungan padanan dan membantu keupayaan kanak-kanak untuk memahami pengkelasan.

Pengasuh juga boleh menjalankan aktiviti kumpulan perbarisan pancaragam dengan menggunakan peralatan muzik di dalam kelas. Kanak-kanak diberi peluang untuk mengadakan perbarisan dengan menyebut,"satu, dua, satu, dua," berjalan sambil berbaris di dalam kelas. Kanak-kanak akan cuba untuk menyamakan rentak dengan perkataan "satu, dua" sepanjang masa bersama dengan paluan alat muzik.

No comments:

Post a Comment