Monday, January 13, 2020

Jerebu dan alam sekitar

Kanak-kanak perlu memahami tentang jerebu dan kesannya. Berikan contoh yang mudah untuk difahami. Jerebu berpunca daripada kelalaian manusia terhadap alam sekitar. Kebakaran yang tidak disengajakan atau sengaja boleh menyebabkan keadaan jerebu. Udara tidak sihat disebabkan asap kebakaran yang menggandungi habuk. Bukan sahaja udara tidak sihat tetapi kesan kebakaran itu memusnahkan harta benda dan alam sekitar termasuk haiwan di hutan. Hal ini perlu diajar dengan memberi contoh yang mudah supaya kanak-kanak mempunyai kesedaran yang tinggi menghargai alam sekitar.

No comments:

Post a Comment