Tuesday, October 1, 2019

Model yang ditiru oleh kanak-kanak

Mengapa kanak-kanak dapat menyebut perkataan yang tidak pernah kita ajar? Faktor persekitaran terutama ibu bapa, guru dan rakan sebaya memainkan peranan perkembangan berbahasa kanak-kanak. Orang dewasa mempunyai pengaruh yang kuat untuk kanak-kanak menjadikan model berbahasa. Oleh itu semasa berkomunikasi perlu dijaga dari segi penggunaan bahasa.

 

No comments:

Post a Comment