Monday, June 24, 2019

Kanak-kanak dan sainsSains boleh diperkenalkan di peringkat kanak-kanak tadika dan taska. Pada peringkat ini lebih kepada awal sains dengan tujuan untuk memupuk minat kanak-kanak terhadap pembelajaran sains yang lebih dekat dengan kehidupan seharian. Awal sains yang diperkenalkan kepada kanak-kanak kecil hendaklah perkara yang ingin diketahui oleh kanak-kanak dan memberi jawapan menerusi penerokaan sendiri.


No comments:

Post a Comment