Wednesday, January 2, 2019

Persediaan ke tadika

Beberapa perkara yang perlu diberi perhatian kepada kanak-kanak yang akan ke tadika. Kesediaan awal kanak-kanak hendaklah beri pendedahan. Kanak-kanak merasakan ke tadika merupakan satu pengalaman baru. Mungkin kanak-kanak yang sudah biasa sejak kecil dihantar ke pusat jagaan tidak begitu merasa teruja. Bagi kanak-kanak ini ke tadika hanya berubah tempat. Manakala kanak-kanak yang tidak mempunyai pengalaman sosial dengan kanak-kanak lain mengganggap perkara ini merupakan satu pengalaman yang baru. Artikal ini merupakan cadangan yang boleh membantu ibu bapa untuk menyesuaikan diri kanak-kanak yang akan ke tadika dan darjah satu.

No comments:

Post a Comment