Tuesday, March 13, 2018

Memupuk gaya hidup perihatin

Perihatin adalah satu sikap yang perlu dipupuk sejak dari awal iaitu di peringkat kanak-kanak. Peranan ibu bapa bukan sahaja mendidik tetapi juga memupuk anak-anak bersikap perihatin terhadap kehidupan di persekitarannya. Malahan keperihatinan terhadap persekitaran juga perlu diberi perhatian. bermula dengan mejaga kebersihan diri, persekitaran rumah kelihatan bersih, menjaga haiwan peliharaan dan sebagainya. Sikap perihatian perlu dijadikan amalan dan gaya hidup yang sihat. Kita mahukan persekitaran yang bersih tetapi dalam diri tidak mempunyai sikap perihatin untuk bersama menjaga kebersihan. Apabila kesedaran keperihatinan ini menjadi sikap amalan maka kita tidak akan lagi melihat kekotoran sampah sarap, penaniayaan terhadap haiwan berlaku, menjaga harta awam, bertimbang rasa sesama insan dan saling membantu.


No comments:

Post a Comment