Tuesday, February 20, 2018

Kepentingan memberi perhatian anak

Kanak-kanak inginkan perhatian daripada orang dewasa menerusi tingkahlaku yang tidak menyenangkan. Misalnya apabila ibu bapa atau guru meletakkan sesuatu peraturan kanak-kanak dengan sengaja melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Keadaan ini berlaku apabila kanak-kanak yang tidak mendapat perhatian di rumah disebabkan kesibukan ibu bapa yang bekerja. Anak ini akan melakukan sesuatu untuk menarik perhatian guru ketika di tadika. Mungkin artikal ini dapat membantu memahami tingkahlaku kanak-kanak yang ingin mendapat perhatian orang dewasa.No comments:

Post a Comment