Thursday, February 2, 2017

Apabila Kanak-Kanak Bertanya Soalan?

Kanak-kanak merupakan ahli sains yang hebat. Mereka sentiasa ingin tahu dan mencipta. Kanak-kanak akan bertanya soalan yang sama sebagaimana ahli sains. "Mengapakah sesuatu benda itu hidup dan apakah yang dia buat?" "Mengapakah benda itu tumbuh dan bagaimanakah dia membesar?" Buchminster Fuller seorang saintis dan akitek mengatakan taman permainan boleh dianggap sebagai persekitaran penyelidikan disebabkan kanak-kanak sentiasa melakukan sesuatu yang sangat menarik dan rasa ingin tahu. Mereka membuat penemuan tentang alam dan kehidupannya. "Apabila anak anda keluar, apakah yang mereka telah temui?"


No comments:

Post a Comment