Wednesday, January 29, 2014

Tempat Duduk Mandi Bayi

Produk jenis yang tertera di gambar tempat duduk bayi mandi menurut U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) membahayakan kepada kanak-kanak.Tempat duduk ini gagal mematuhi piawaian keselamatan persekutuan U.S. termasuklah keperluan kekukuhannya. Tempat duduk ini boleh terbalik dan mendatangkan bahaya kepada bayi.

No comments:

Post a Comment