Monday, October 7, 2013

Peringkat Perhatian Guru

Sekiranya guru baru memulakan tugasnya mereka lebih tertumpu kepada keupayaan personal untuk memenuhi peranan sebagai guru. Biasanya strategi pengajarannya terhad. Sentiasa mencar penyelesaian semerta, mencari jawapan segera dam tidak sabar dengan teori dan sejarah pengajaran. Bergantung kepada pengalaman terdekat dan semasa kecil daripada latihan yang dipelajari.

No comments:

Post a Comment