Monday, January 17, 2011

Tanggungjawab Am Penyelia TASKA

Tanggungjawab am (general) penyelia taska:
(a) bertanggungjawab untuk menyedia, mengemaskini rekod sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan taman asuhan kanak-kanak.
(b) menyediakan jadual aktiviti harian berkaitan dengan perancangan aktiviti untuk kanak-kanak di pusat jagaan kanak-kanak dan menyediakan jadual seperti yang dikemukakan kepada Pengarah JKM untuk mendapatkan kelulusan.
(c) menyediakan jadual menu harian mengikut diet yang dicadangkan sesuai dengan tahap umur dan perkembangan kanak-kanak, dan dikemukakan kepada Pengarah JKM untuk mendapat kelulusan.
(d) mempamerkan tingkahlaku yang diteladani sama ada semasa bertutur, tingkahlaku, penampilan dan lain-lain semasa di pusat jagaan kanak-kanak di tempat kerja dan komuniti.

No comments:

Post a Comment