Sunday, January 16, 2011

Kelayakan Penyelia TASKA

Penyelia taska sama ada di tempat kerja, komuniti dan institusi adalah dilantik oleh pengusaha. Mereka yang dilantik sebagai penyelia hendaklah mempunyai kelayakan seperti berikut:
(a) rakyat Malaysia.
(b) berumur lapan belas tahun ke atas.
(c) lulus kursus asas asuhan kanak-kanak.
(d) sihat dan berupaya menjalankan tugas sebagai penyelia di pusat asuhan kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment