Thursday, January 27, 2011

Pekerja Di TASKA Tempat Kerja, Komuniti dan Institusi

Pekerja yang diterima bekerja di taska tempat kerja, komuniti dan institusi hendaklah memenuhi syarat berikut:
(a) lapan belas tahun ke atas.
(b) mempunyai dokumen pengenalan diri yang sah.
(c) sihat dan berupaya menjalankan kerja.
(d) mempunyai lesen memandu yang sah jika pekerja berkenaan sebagai pemandu.
(e) mempunyai sijil imunisasi yang dicadangkan oleh Jabatan Kesihatan dikeluarkan oleh pegawai perubatan atau pengamal perubatan berdaftar, jika pekerja bekerja untuk menguruskan makanan.

No comments:

Post a Comment