Tuesday, January 18, 2011

Tanggungjawab Khas Penyelia TASKA (Bahagian I)

Selain tanggungjawab am, penyelia taska juga mempunyai tanggungjawab khas (special) di taska. di antara tanggungjawabnya ialah:
(a) memastikan kanak-kanak di taska diselia mengikut keperluan undang-undang dan peraturan.
(b) menyelia pengasuh, pekerja dan pengusaha makanan yang menyediakan makanan untuk kanak-kanak di taska.
(c) menyelaras semua operasi dan aktiviti yang dirancang di taska.
(d) menyediakan laporan harian kepada pengurus taska di tempat kerja dan komuniti.
(e) menyediakan laporan harian kepada pengurus taska di institusi.

...bersambung

No comments:

Post a Comment