Monday, January 24, 2011

Tanggungjawab Pengasuh Kanak-Kanak TASKA Berdaftar (Bahagian II)

Tanggjawab pengasuh kanak-kanak TASKA berdaftar (sambungan Bahagian I) adalah seperti berikut:
(g) menjalankan aktiviti dalam atau luar taska yang dirancang oleh penyelia
(h) memastikan keselamatan kanak-kanak semasa menjalankan aktiviti
(i) mendapatkan suntikan imunisasi yang dicadangkan oleh Jabatan Kesihatan
(j) membuat pemeriksaan perubatan sekurang-kurangnya satu kali setahun
(k) memaklumkan kepada penyelia, ibu bapa atau penjaga kanak-kanak jika berlaku kemalangan, kecederaan atau jika kanak-kanak memerlukan rawatan perubatan
(l) memastikan kanak-kanak mendapat diet yang seimbang mengikut cadangan Jabatan Kesihatan
(m) mempamerkan perlakuan yang dicontohi sama ada bertutur, tingkahlaku, penampilan diri dan sebaginya semasa di taska.

No comments:

Post a Comment