Monday, January 31, 2011

Maklumkan Perkembangan Kanak-Kanak Kepada Ibu Bapa Dan Penjaga

Mengikut Akta dan Peraturan Taman Asuhan Kanak-Kanak ibu bapa dan penjaga berhak dimaklumkan perkembangan anak-anaknya. Pihak taska hendaklah memaklumkan perkara berikut:
(a) pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak.
(b) tahap penglibatan kanak-kanak dalam aktiviti harian di taska.
(c) tingkah laku kanak-kanak di taska.
(d) kesihatan dan kebersihan kanak-kanak.
(e) makanan seimbang kanak-kanak.
(f) keselamatan kanak-kanak.

Pihak taska perlu merancang program aktiviti kanak-kanak yang melibatkan ibu bapa dan penjaga di taska.

No comments:

Post a Comment