Saturday, January 22, 2011

Tanggungjawab Pengasuh Kanak-Kanak TASKA Di rumah

Pengasuh kanak-kanak taska di rumah antara tanggungjawabnya adalah seperti berikut:
(a) menjaga kanak-kanak mengikut tugas yang diberikan.
(b) memastikan memberi makan kepada kanak-kanak dijalankan mengikut cadangan oleh Jabatan Kesihatan.
(c) memastikan keselamatan kanak-kanak semasa menjalankan aktiviti.
(d) mendapatkan imunisasi yang dicadangkan oleh Jabatan Kesihatan.
(e) menjalani pemerikasaan perubatan sekurang-kurang setahun sekali.
(f) memaklumkan kepada ibu bapa atau penjaga kanak-kanak jika berlaku kemalangan, kecederaan atau jika memerlukan perubatan.
(g) memenuhi diet nutrisi yang dicadangkan oleh Jabatan Kesihatan.
(h) mempamerkan contoh kelakuan sama ada pertuturan, tingkahlaku dan penampilan diri semasa di TASKA.

No comments:

Post a Comment