Saturday, January 8, 2011

Peraturan Papan Kenyataan TASKA

Peraturan papan kenyataan (signboard) dan pengiklanan mengikut akta hendaklah dipamerkan di taska mengandungi perkara berikut:
(a) nama pusat jagaan kanak-kanak
(b) nombor rujukan pendaftaran pusat jagaan kanak-kanak yang diluluskan
(c) alamat lengkap dan nombor telefon pusat jagaan kanak-kanak

No comments:

Post a Comment