Saturday, January 15, 2011

Fungsi dan Tanggungjawab Pengurus TASKA

Di antara fungsi dan tanggungjawab pengurus taska adalah:
(a) bertanggungjawab mentadbir hal ehwal kanak-kanak di taska.
(b) memastikan pengurusan taska mematuhi undang-undang dan peraturan.
(c) bertanggungjawab sebagai pengantara pekerja dan pengusaha di taska.
(d) di taska komuniti, pengurus bertanggungjawab sebagai penghubung antara pengusaha taska komuniti dan pegawai yang dipertanggungjawabkan di bawah akta, agensi teknikal, kanak-kanak dan ibu bapa atau penjaga.
(e) mempamerkan contoh sama ada pertuturan, tingkahlaku, penampilan (appearance) dan lain-lain semasa bertugas di taska tempat kerja dan taska komuniti.

No comments:

Post a Comment