Sunday, January 23, 2011

Tanggungjawab Pengasuh Kanak-Kanak TASKA Berdaftar (Bahagian I)

Pengasuh kanak-kanak berdaftar yang berkerja di tempat kerja, komuniti dan institusi mempunyai tanggungjawab seperti berikut:
(a) menjaga kanak-kanak mengikut tugasan yang diberikan.
(b) memastikan keadah memberi makanan dilakukan mengikut cara yang dicadangkan oleh Jabatan Kesihatan.
(c) melaporkan segera kepada penyelia sekiranya terdapat kanak-kanak yang disyaki telah didera atau teraniaya.
(d) memberitahu kepada penyelia jika terdapat sesuatu tanda awal penyakit pada kanak-kanak.
(e) menyediakan laporan harian aktiviti kanak-kanak kepada penyelia.
(f) menyediakan laporan perkembangan kanak-kanak setiap tiga bulan dan membuat salinan untuk ibu bapa dan penjaga.

...bersambung.

No comments:

Post a Comment