Friday, January 21, 2011

Kelayakan Pengasuh TASKA

Pengasuh taska adalah dilantik oleh pengusaha. Pengasuh yang dilantik hendaklah memenuhi perkara berikut:
(a) rakyat Malaysia.
(b) umur lapan belas tahun ke atas.
(c) perlu lulus kursus asas asuhan kanak-kanak
(d) berkeupayaan dan berkebolehan menjaga kanak-kanak
(e) mendaftar sebagai pengasuh untuk bekerja di taska tempat kerja, komuniti dan institusi.
(f) sihat dan berupaya menjalankan tugas sebagai pengasuh.

No comments:

Post a Comment