Tuesday, January 11, 2011

Tanggungjawab Pengusaha TASKA

Berdasarkan kepada akta, pengusaha taska bertanggungjawab terhadap perkara berikut:
(a) melantik seorang pengurus dan penyelia.
(b) melantik seorang penyelia untuk taska di institusi.
(c) melantik beberapa orang pendidik (pengasuh) mengikut nisbah yang ditetapkan dalam akta.
(d) melantik pekerja yang bersesuaian untuk memastikan kelancaran operasi di taska.
(e) mendapatkan kelulusan pihak berkuasa yang berkaitan sekiranya mengubahsuai yang melibatkan struktur dan rekabentuk asal taska.
(f) memastikan pengurusan taska mematuhi undang-undang dan peratuaran
(g) mematuhi sebarang perkara yang ditetapkan oleh pihak Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat.

No comments:

Post a Comment