Monday, July 1, 2013

Peniruan Dalam Perkembangan Bahasa Kanak-Kanak

Peniruan adalah menjadi salah satu asas utama kanak-kanak belajar bahasa. Kanak-kanak meniru pertuturan orang dewasa sejak kecil lagi. Bahasa yang dituturkan oleh orang dewasa didengar dan ditiru oleh kanak-kanak. Orang dewasa pula cuba menuturkan bahasa yang mempunyai fungsi keperluan kanak-kanak. Misalnya,"Susu," kanak-kanak tatih berkata kepada ibunya. "Oh hendak minum susu," ibunya menjelaskan lagi dan secara tidak langsung kanak-kanak terus meniru dan mengulangi bahasa yang disebut oleh ibunya.

No comments:

Post a Comment