Wednesday, July 3, 2013

Mengukur Perkembangan Bahasa Kanak-Kanak

Perkembangan bahasa kanak-kanak bergantung kepada persekitaran terhadap orang dewasa yang berkomunikasi dengan kanak-kanak. Secara umumnya ayat-ayat akan bertambah selari dengan usia kanak-kanak. Berikut antara panduan untuk mengukur perkembangan bahasa kanak-kanak:
  • Ayat 1 perkataan                             18 bulan
  • Ayat 2 hingga 3 perkataan              30 bulan
  • Ayat lengkap purata 4 perkataan    40 bulan
  • Ayat purata 5 perkataan                  78 bulan

No comments:

Post a Comment