Tuesday, July 2, 2013

Pengukuhan Pembelajaran Bahasa

Kecekapan berbahasa kanak-kanak selain daripada peniruan, pengukuhan orang dewasa memainkan peranan penting dalam membentuk keupayaan dan kecekapan berbahasa kanak-kanak.  Peringkat pertama bayi akan mengeluarkan verbal diikuti dengan ransangan daripada ibu untuk mengulangi perkataan. Contohnya "mama", "papa", dan "tata". Selepas label ini telah dikuasai kanak-kanak akan memadankan dan mula meletakknya mengikut urutan.

No comments:

Post a Comment