Sunday, February 13, 2011

Peralatan Mainan Di TASKA

Di dalam Akta dan Peraturan Taman Asuhan Kanak-Kanak dinyatakan tentang penggunaan peralatan mainan yang sepatutnya digunakan untuk kanak-kanak di taska. Di antara peraturannya adalah seperti berikut:
(1) Bahan dan peralatan mainan yang mencukupi untuk aktiviti permainan sesuai dengan umur, tahap keperluan perkembangan yang menyeluruh kanak-kanak perlu disediakan untuk kanak-kanak di taska.
(2) Mainan (toys) yang disediakan di taska mestilah berupaya menyediakan peluang kanak-kanak menggunakan deria untuk penerokaan, merekacipta, koordinasi dan imaginasi semasa aktiviti permainan.

No comments:

Post a Comment