Friday, February 11, 2011

Penyelenggaraan Bangunan Di TASKA

Bangunan atau premis taska perlu dijaga supaya berkeadaan baik, selamat dan tiada sebarang peralatan yang membahayakan kanak-kanak. Memandangkan kepentingan keselamatan bangunan pihak taska dinasihatkan memeriksa secara berkala dan sebarang kerosakan hendaklah diperbaiki.

Cat bangunan taska di tempat kerja, komuniti dan institusi hendaklah yang sesuai dan berkeadaan baik sepanjang masa. Peringatan minta nasihat kepada pakar cat untuk menggunakan bahan yang tidak mengandungi bahan toksid.

No comments:

Post a Comment