Thursday, February 3, 2011

Keadaan Bangunan Atau Premis TASKA


Akta dan Peraturan Taman Asuhan Kanak-Kanak telah menetapkan garis panduan keadaan sesuatu bangunan atau premis yang hendak digunakan untuk perkhidmatan taska. Berikut garis panduannya:
(a) bangunan atau premis taska di tempat kerja, komuniti dan institusi perlu memenuhi syarat undang-undang, peraturan dan undang-undang pihak berkuasa yang berkaitan.
(b) Pengusaha taska di rumah mesti menjalankan operasinya di rumah sendiri.
(c) Premis taska di rumah perlu memenuhi syarat undang-undang, peraturan dan undang-undang yang berkaitan.
(d) Bangunan atau premis yang digunakan sebagai taska perlu sistem pengudaraan yang mesra kanak-kanak dan sistem pencahayaan yang baik.

No comments:

Post a Comment