Friday, February 4, 2011

Pengubahsuaian Bangunan

Sekiranya anda ingin mengubahsuai bangunan atau presmis taska, perlu mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah JKM dan memenuhi keperluan perundangan undang-undang tempatan berkaitan dengan bangunan berhubung pengubahsuaian perkara berikut:
(a) pengubahsuaian struktur lokasi bangunan.
(b) pengubahsuaian membina atau penambahan di presmis.
(c) pengubahsuaian atau penambahan kemudahan tandas atau pengubasuaian pencahayaan atau pengudaraan.
(d) pembahagian dalam bilik.

No comments:

Post a Comment