Thursday, February 17, 2011

Alat Kebakaran Dan Latihan Kebakaran Di TASKA

Alat kebakaran (fire extinguisher) perlu disediakan. Latihan kebakaran (fire drill) dengan mengosongkan (evacuation) bangunan di taska perlu diadakan sebagaimana yang disarankan dalam Akta dan Peraturan Taman Asuhan Kanak-kanak. Antara perkara yang disarankan adalah seperti berikut:
(a) memastikan taska mempunyai alat kebakaran yang berfungsi.
(b) merancang latihan mengosongkan bangaunan sekiranya berlaku kebakaran di taska.
(c) memastikan latihan mengosongkan bangunan di premis termasuk menggunakan semua pintu keluar dilakukan oleh pengurus, penyelia, pengasuh kanak-kanak, pengasuh berdaftar dan pekerja sekurang-kurang sekali setiap tiga bulan.
(d) Latihan mengosongkan bangunan hingga keluar dari bahagian lantai bawah bangunan.
(e) Sentiasa kemaskini rekod (i) latihan (ii) masa yang diambil semasa mengosongkan bangunan

Pengusaha taska di rumah perlu merancang pengosongan bangunan sekiranya berlaku kebakaran.

Semua pengusaha taska perlu memastikan setiap laluan keluar bilik di taska bebas daripada sebarang halangan sepanjang masa.

No comments:

Post a Comment