Friday, February 25, 2011

Pemeriksaan Perubatan Untuk Kanak-Kanak Dan Pekerja Di TASKA

Pemeriksaan perubatan adalah penting khususnya kepada semua kanak-kanak, pengurus, penyelia, pengasuh kanak-kanak, pengasuh kanak-kanak berdaftar atau pekerja di taska tempat kerja, komuniti dan institusi untuk menjalani pemeriksaan perubatan. Laporan perubatan perlu dihantar kepada Ketua Pengarah JKM, mana-mana pengawai penguasa atau pelindung.

Pengusaha taska di rumah juga tidak terkecuali untuk menjalani pemeriksaan perubatan. Pengusaha taska di rumah hendaklah menghantar kepada Ketua Pengarah JKM, mana-mana pegawai penguasa atau pelindung semua kelulusan kelayakan perubatan yang telah ditanda tangani oleh pegawai perubatan atau pengamal perubatan yang berdaftar.

No comments:

Post a Comment