Saturday, February 26, 2011

Peti Pertolongan Cemas Di TASKA

Akta dan Peraturan Taman Asuhan Kanak-Kanak telah menetapkan sekurang-kurangnya sebuah peti pertolongan cemas (first aid kit) sebagaimana yang dicadangkan oleh Jabatan Kesihatan. Setiap peti pertolongan cemas mesti:
(a) mengandungi peralatan yang tidak lupus (unexpired equipments)
(b) sentiasa memuaskan penjagaan peralatannya
(c) diletakkan pada tempat yang selamat dan tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak

2 comments: