Wednesday, February 16, 2011

Langkah Keselamatan Di Taska

Pencegahan untuk mengawal keselamatan daripada berlaku kebakaran di taska adalah amat penting. Peraturan Taman Asuhan Kanak-Kanak telah menetapkan garis panduan untuk mencegah kebakaran sama ada taska di tempat kerja, institusi, dan komuniti.
(1) Mana-mana pegawai Jabatan Bomba dan Penyelamat mesti berpuas hati terhadap bangunan dan premis mempunyai tahap keselamatan yang baik terutama semasa berlaku kecemasan.
(2) Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat mesti berpuas hati dengan bangunan dan premis mempunyai tahap keselamatan yang baik terutama semasa berlaku kecemasan.
(3) Mana-mana pegawai Bomba dan Penyelamat bila-bila masa akan memeriksa mana-mana premis sama ada di tempat kerja, institusi dan komuniti.
(4) Seseorang tidak boleh menghalang pegawai Jabatan Bomba dan Penyelamat semasa menjalankan tugasnya.

No comments:

Post a Comment