Wednesday, February 23, 2011

Pemeriksaan Perubatan Di TASKA

Pemeriksaan perubatan mengikut Akta dan Peraturan Taman Asuhan Kanak-Kanak 2010 mesti dipatuhi oleh mereka yang terlibat dalam perkhidmatan taska sama ada taska di tempat kerja, komuniti dan institusi.
Pengusaha taska di tempat kerja perlu mengaturkan pemeriksaan perubatan kepada:
(a) kanak-kanak, pengurus, penyelia, pengasuh kanak-kanak, pengasuh berdaftar dan pekerja sekiranya diperlukan.
(b) memastikan semua pengurus, penyelia, pengasuh kanak-kanak, pengasuh berdaftar dan pekerja menjalani pemeriksaan perubatan sekurang-kurangnya setahun sekali.

Pengurus taska komuniti perlu mengaturkan pemeriksaan perubatan kepada:
(a) kanak-kanak, penyelia, pengasuh kanak-kanak, pengasuh berdaftar dan pekerja sekiranya diperlukan.
(b) memastikan semua penyelia, pengasuh kanak-kanak, pengasuh berdaftar dan pekerja menjalani pemeriksaan perubatan sekurang-kurangnya setahun sekali.

Pengusaha dan penyelia taska di institusi perlu pemeriksaan perubatan kepada:
(a) kanak-kanak, pengasuh kanak-kanak, pengasuh berdaftar dan pekerja sekiranya diperlukan.
(b) memastikan penyelia. pengasuh kanak-kanak, pengasuh berdaftar dan pekerja menjalani pemeriksaan perubatan sekurang-kurangnya setahun sekali.

No comments:

Post a Comment