Tuesday, January 22, 2013

Pengurusan Tingkahlaku Sebagai Permainan 4

Keadaan yang sebenar berlaku setiap tahun kanak-kanak bertukar, guru turut bertukar dan persekitaran kelas berubah. Atas alasan ini guru yang berpengalaman memahami bahawa pengurusan tingkahlaku perlu dilihat sebagai "permainan." Begitu juga dengan amalan pengurusan tingkahlaku yang boleh dilaksanakan dengan baik pada waktu pagi mungkin tidak sesuai pada waktu petang. Perubahan perlu dilakukan untuk sedikit penyesuaian keadaan, mengadaptasikan perubahan fizikal kanak-kanak atau sosial emosi atau menggabungkan dengan amalan lain. Kejayaan guru bergantung kepada keupayaan untuk sentiasa fleksible dan bersikap terbuka untuk menggunakan amalan tingkahlaku mengikut perkembangan yang bersesuaian. Pembinaan kemahiran bermula dengan kefahaman matlamat pegurusan tingkahlaku.

No comments:

Post a Comment