Friday, January 11, 2013

Aktiviti Separa Bulatan Sebagai Transisi Pembelajaran

Memulakan aktiviti pengajaran di awal pagi menerusi separa bulatan dapat meransangkan minat belajar kanak-kanak. Aktiviti separa bulatan seolah-olah transisi dari rumah ke tadika. Guru tidak perlu tergesa-gesa untuk menyampaikan pengajaran yang dirancang. Kanak-kanak yang belum selesa selepas bangun tidur untuk ke tadika perlu diberi ransangan yang menyeronokkan. Menerusi aktiviti separa bulatan perbualan pagi bermula dengan pengenalan diri menerusi nyanyian, mengingatkan tarikh, hari, bulan dan tahun. Memperkenalkan kalender sangat penting supaya kanak-kanak peka akan pentingnya kalender dan peristiwa yang berlaku pada hari itu. Peistiwa untuk kanak-kanak memadai mengetahui tentang cuaca pada hari tersebut.

No comments:

Post a Comment