Thursday, January 24, 2013

Keazaman Dalam Pengurusan Tingkahlaku

Kanak-kanak sebagaimana orang dewasa menghadapi pelbagai cabaran dalam kehidupannya. Individu yang waras membina keazaman menerusi deria untuk mengatasi cabaran, penemuan kebenaran, mencari keadilan dan membela pada yang tidak dapat membela dirinya. Keazaman ini kadangkala menentang pandangan yang popular. Deria keazaman adalah dibina apabila guru menghormati atau menghargai perasaan kanak-kanak dan idea, membantu kanak-kanak untuk mengenalpasti kekuatan diri mereka, memberi khidmat sebagai orang berpengalaman untuk membimbing kanak-kanak berfikir menerusi tindakannya, mendedahkan kanak-kanak kepada role model yang mana dirinya menunjukkan kesungguhan.

No comments:

Post a Comment