Sunday, January 27, 2013

Memupuk Keazaman, Saling Bergantungan Dan Ketekunan

Keazaman:
 • menggalakkan kanak-kanak menumpukan kepada tugasan yang dianggap mencabar.
 • membantu kanak-kanak memikirkan semula keupayaan diri dan kekuatan kebolehannya.
 • membantu kanak-kanak berfikir menerusi pelbagai cara sebelum bertindak.
 • mendedahkan kanak-kanak kepda role model yang mempamerkan keazaman.
 • membacakan cerita atau melakukan pementasan yang terdapat tema keazaman.
 Saling Bergantungan:
 • membenarkan kanak-kanak untuk membina peraturan di kelas.
 • mendorong kanak-kanak untuk mengandaikan tanggungjawab terhadap tingkahlakunya.
 • membantu kanak-kanak memikirkan kembali kesan tindakan yang telah dilakukan.
 • menyediakan masa dalam kelas untuk berbincang tentang kepentingan kerjasama dan saling bergantungan.  
 Ketekunan 
 • menggalakkan kanak-kanak kesedaran bergiat menghasilkan rekaan sendiri.
 • membantu kanak-kanak memikirkan cara ke arah menyelesaikan yang berterusan terhadap tanggungjawab yang diberikan.
 • menyediakan masa secukupnya dan bahan untuk kanak-kanak menyelesaikan aktivitinya.
 • menggalakkan keupayaan dan kejayaan seimbang.
 • memasukan tema ketekunan dalam rancangan mengajar.

No comments:

Post a Comment