Monday, January 28, 2013

Membimbing Kanak-Kanak Lawan Mengarah Kanak-Kanak

Pengurusan tingkahlaku selalunya dianggap untuk mendisiplinkan kanak-kanak. Secara profesionalnya terdapat kenyataan yang berbeza terhadap pengurusan tingkahlaku kanak-kanak. Terdapat perbezaan makna apabila dua perkataan untuk amalan 'membimbing kanak-kanak' dengan 'disiplin posititf'. Konsep disiplin yang berasal dari bahasa Latin bermaksud "membimbing atau "mengarah". Masalahnya jarang digunakan untuk mengamalkannya sebaliknya makna perkataan tersebut tersasar apabila guru keliru disiplin menjadi menghukum.

No comments:

Post a Comment