Tuesday, July 5, 2011

Tumpuan Kanak-Kanak

Kanak-kanak memberi tumpuan terhadap sesuatu perkara adalah berbeza dari segi peringkat umurnya. Kanak-kanak di bawah usia 6 tahun tertumpu kepada perkara yang konkrit iaitu luaran, sesuatu yang boleh dilihat, aspek fizikal. Khususnya kanak-kanak berusia 4 tahun ke bawah perlu disediakan peralatan yang boleh disentuh, dilihat oleh deria sentuh lihat dan juga rasa. Oleh sebab itu kadangkala kita dapati kanak-kanak kecil memegang, membelek-belek dan menggigit sesuatu benda untuk meneroka dan mengetahui sesuatu benda. Manakala kanak-kanak yang berumur 7 tahun ke atas mula memahami sesuatu yang abstrak dan mereka lebih memberi tumpuan kepada perkara dalaman, tidak dilihat dan apek psikologikal. Kanak-kanak sudah mula memahami cerita-cerita penjelajahan di luar pengalamannya.

No comments:

Post a Comment