Friday, July 15, 2011

Mengalih Tumpuan dan Mengarah Semula

Salah satu cara yang berkesan untuk mengarah semula tingkahlaku yang tidak bersesuaian melibatkan mengarah kanak-kanak kepada perkara yang boleh dilakukan bukan kanak-kanak tidak boleh melakukannya. Memberitahu kanak-kanak tatih jangan membuat sesuatu akan mengujudkan cabaran kuasa. Peraturan yang umum untuk diingat pada setiap perlakuan yang anda ingin hapuskan (contohnya "Jangan buat.."),mestilah diberikan semula perlakuan itu (contohnya ("Awak boleh buat..."). Memberitahu kanak-kanak tatih supaya tidak menulis di dinding akan mengujudkan cabaran kuasa. Sebaliknya memberitahu kanak-kanak tatih bahawa tidak boleh menulis di dinding tetapi boleh menulis di atas kertas yang lebar akan membantu mereka merasakan menguasai situasi. Kadangkala, cara mengalih pandangan pada sesuatu keadaan boleh dilakukan dengan menyatakan, " Nampaknya terlalu sukar untuk anda lakunya sekarang. Mari pergi ke sudut sana dan bermain di situ. Rasanya tidak terlalu susah."

No comments:

Post a Comment